Handtherapie

Wat is handtherapie?
Uw hand en pols zitten ingewikkeld in elkaar. Botten, spieren en banden zorgen er samen voor dat U uw hand op veel manieren kan bewegen. Heel precies of juist met veel kracht.
Maar uw hand is erg kwetsbaar, zodat door een ongeval, door overbelasting of door slijtage U allerlei klachten kunt krijgen. Deze klachten kunnen belemmeringen in het dagelijks leven veroorzaken.

De handtherapeut in de praktijk is een fysio-manueeltherapeut, welke na uitgebreide nascholing en ervaring zich heeft gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met klachten aan de hand en/of polsregio.

Voor het maken van een afspraak is de praktijk telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 07.30 t/m 18.30 uur op het telefoonnummer: 079-3418032.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@fysiotherapiestadscentrum.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact: Evert Boxma (079-3418032)

Podotherapie

Podologische fysiotherapie
Deze vorm van fysiotherapie is bedoeld voor mensen met langdurige rug-, nek-, knie- en enkelklachten. De fysiotherapeut kijkt naar de stand van de wervelkolom, het hoofd en het bekken ten opzichte van elkaar. Ook wordt er gekeken naar problemen met de voeten (podos betekent voet in het Grieks). O.a. door middel van zooltjes met kleine verhogingen in de schoenen wordt geprobeerd de houding te verbeteren, waardoor de klachten verminderen.

Medical taping

Medical Taping Concept
Medical Taping is een behandelwijze waarbij spieractiviteit meehelpt bij het herstel van blessures. Spieren verzorgen mede de toevoer van bloed en de afvoer van afvalstoffen door het lichaam.

Het Medical Taping Concept gebruikt dan ook elastische tapes die spieren ondersteunen zonder ze te beperken. De normale spieractiviteit verbetert de weefseldoorbloeding en bevordert zo het herstel.

Medical Taping Concept versus sporttape
Medical taping is de langverwachte opvolger van de conventionele sporttape. Gewone sporttape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden van een spier of gewricht te beperken. De sporttape wordt hiervoor onder druk aangebracht, dit met nadelige gevolgen voor de bloedtoevoer en lymfeafvoer. Het herstel van een blessure duurt hierdoor onnodig lang. Medical Taping maakt gebruik van elastische tape.

Deze tape ondersteunt weefsels en gewrichten in hun functioneren. De bewegingsvrijheid en de doorbloeding van het weefsel blijven intact. Het Medical Taping Concept stelt u in staat op een geheel natuurlijke wijze te bewegen. En terwijl u sport of werkt, werkt uw lichaam zelf aan het herstel.

Behandelmogelijkheden met Medical Taping
Medical Taping is geschikt voor de behandeling van zeer uiteenlopende klachten:

 • slappe spieren op spanning brengen
 • gespannen spieren rust geven
 • spieren beschermen tegen overbelasting
 • gewrichten beschermen
 • pijn dempen
 • ontstekingen reduceren
 • lichaamshouding corrigeren
 • lymfe-oedeem verminderen

Dry needling

Wat is dry needling?
Dry needling is een nieuwere behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapeut. De methode is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.

Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur
Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet. Die blijven daar enige tijd zitten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: zgn ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling.

Bekkenbodemtherapie

Bekken- en bekkenbodemklachten
Bekken- en bekkenbodemfysiotherapie zijn gericht op de behandeling van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren in dit gebied hebben een grote invloed op uw houding en bewegingsmogelijkheden. Daarnaast spelen deze spieren een grote rol bij het plassen, vrijen en ontlasten. Klachten in het gebied van het bekken, de buik en de bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen en kinderen.

Bekkenbodemfysiotherapie
Klachten die te maken hebben met de bekkenbodem, zoals ongewild urine- en ontlastingsverlies, verstoppingsklachten of verzakkingen, kunnen het dagelijks leven van mensen die hier last van hebben op een vervelende manier flink beïnvloeden. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hier last van hebben. Samen met uw fysiotherapeut kunt u veel ondernemen om uw klachten tegen te gaan.

Bij een eerste consult worden er allerlei vragen gesteld over uw situatie en krijgt u uitleg over een aantal zaken. We bespreken het normale patroon van plassen en ontlasting, de werking van de bekkenbodemspieren en de verschillende oefeningen die kunnen helpen om uw klachten te verminderen. De eerste drie behandelingen vinden 1 maal in de week plaats. Daarna is het voldoende om eens in de 2 tot 3 weken af te spreken. In deze periode is het de bedoeling dat u zelf de oefeningen doet die u geleerd heeft.

Net als volwassenen kunnen ook kinderen klachten hebben die met de bekkenbodem te maken hebben. Eén daarvan is bedplassen. Bedplassen wordt gezien als probleem als een kind ouder dan zes jaar is en meerdere malen per week, sinds langere tijd, in bed plast. De fysiotherapeut kan hierover uitleg en adviezen geven. In samenwerking met het kind en de ouders worden oefeningen aangeleerd die de klachten kunnen verhelpen. Ook bij andere klachten zoals broekpoepen en -plassen, verstopping en buikklachten zonder aanwijsbare oorzaak is behandeling door de fysiotherapeut mogelijk. Kinderen vanaf 4 jaar zijn al geschikt om deze therapie te volgen.

Soms blijkt uit nader onderzoek dat klachten rondom bedplassen en ontlasting niet alleen met de bekkenbodem te maken hebben maar voortkomen uit andere problemen met de motorische ontwikkeling. In die gevallen is er binnen onze praktijk voldoende expertise voor een uitgebreider onderzoek. Op de site van de Stichting Bekkenbodem Patiënten kunt u meer lezen.

Bekkenfysiotherapie
Veel mensen met lage rugklachten hebben ook problemen met hun bekken. Dergelijke klachten kunt u samen met uw fysiotherapeut aanpakken. Veel vrouwen krijgen tijdens hun zwangerschap last van hun bekken. Hierdoor kunnen er in de zwangerschap en na de bevalling problemen in de lage rug, rondom het bekken en in de benen ontstaan. De klachten ontstaan door beweging en belasting. Vaak verdwijnen ze na de bevalling, maar maar niet altijd. Uw fysiotherapeut kan u informatie, oefeningen en adviezen geven waardoor de klachten verminderen/verdwijnen. Zo krijgt u meer invloed op de klachten.

Sportfysiotherapie

Wat is sportfysiotherapie?
De sportfysiotherapeut heeft als doel het herstellen van functies, het voorkomen van (sportgerelateerde) klachten en de verbetering van (sport)prestaties. Dit gebeurt door middel van advisering, begeleiding en training bij sporters, mensen met een chronische aandoening en andere doelgroepen, ongeacht leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden.

Met welke klachten kunt u bij een sportfysiotherapeut terecht?
Een sportfysiotherapeut kan ingeschakeld worden om diverse redenen. De meest voorkomende reden is dat een sporter, recreatief of professioneel, een blessure opgelopen heeft. De sportfysiotherapeut kan in samenwerking met u de blessure behandelen. Een andere reden voor sporters om naar een sportfysiotherapeut te gaan is het krijgen van (trainings)advies. Naast de sporters komen er ook mensen met een chronische aandoening, waarvan de kwaliteit van leven verbeterd kan worden door (meer) beweging en sport. De sportfysiotherapeut kijkt samen met u naar een passende sportbeoefening en adviseert u over de intensiteit en de frequentie waar u mee kunt beginnen.

Ook mensen die om diverse redenen lange tijd niet actief zijn geweest komen naar de sportfysiotherapeut om weer geactiveerd en gemotiveerd te worden om te bewegen.

De werkwijze van de sportfysiotherapeut
U kunt direct een afspraak maken met een sportfysiotherapeut of wordt doorverwezen door een arts. De sportfysiotherapeut zal tijdens de eerste afspraak in een persoonlijk gesprek uw klachten en/of doelen bespreken. Hierna zal een onderzoek plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw lichamelijke situatie.

Aan de hand van de bevindingen, zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld.

De behandeling
Afhankelijk van het doel van de patiënt wordt gestart met een bepaalde soort behandeling. De sportfysiotherapeut maakt hoofdzakelijk gebruik van oefentherapie, daarnaast krijgt u zelf oefeningen en / of adviezen mee om thuis actief bezig te zijn met het behalen van het gestelde doel. Ook geeft de sportfysiotherapeut adviezen om prestaties te verbeteren en om klachten in de toekomst te voorkomen. Kortom iedereen die sportgerelateerde klachten en / of doelen heeft, kan terecht bij de sportfysiotherapeut.

Oedeemtherapie

Wat is oedeemtherapie?
Oedeemtherapie is een behandelmethode voor mensen waarbij teveel vocht achterblijft in het weefsel. Dit overschot aan vocht ontstaat meestal in de benen, maar ook in de armen kan oedeem ontstaan. De oorzaak is veelal een dysbalans tussen de afgifte van vocht en opname terug vanuit het bloed. Bij lymfedrainage gaat het ook om het behandelen van een lichaamsdeel na het achterblijven van vocht, in het weefsel. Dit kan op iedere plaats in het lichaam voorkomen.

Oorzaken hiervoor kunnen zijn:

 • aangeboren afwijkingen in het lymfestelsel
 • schade aan het lymfestelsel na en operatie, trauma of straling
 • schade aan het lymfestelsel na een (bacteriële) infectie
 • obstructie in het lymfestelsel door een tumor
 • veranderingen na medicatie


Voor wie?

Voor mensen die vragen of klachten hebben met betrekking tot een dik been of een dikke arm of ander deel van het lichaam ten gevolge van een stoornis in de lymfecirculatie of bloedcirculatie. De stoornis in de circulatie kan ontstaan door een operatie, (bijvoorbeeld bij borstkanker), radiotherapie, chemotherapie of na een trauma. De klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn: een zwaar en/of vermoeid gevoel, pijn, stijfheid van gewricht(en) en beperking bij het bewegen. Tevens kunnen er huidafwijkingen en infecties aanwezig zijn.

Wat kunt u verwachten?
Doordat genezen van lymfoedeem niet mogelijk is zal de behandeling zich richten op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het oedeem. Hiervoor zijn er verschillende behandelvormen zoals: manuele lymfdrainage, ademhalingstherapie, oefentherapie, bandageren, lymfetaping. Indien nodig wordt het resultaat van de behandeling onderhouden door een therapeutische elastische kous. Adviezen over houding en beweging en voorlichting zijn belangrijk om het oedeem niet te laten toenemen. Dit alles leidt tot beter dagelijks functioneren.

Manuele therapie

Wat is Manuele Therapie?
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer naar een manueel therapeut?
Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
  heupklachten

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Werkwijze manueel therapeut

Intake: snel duidelijkheid
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie
De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Behandeling: specifiek effectieve therapie
Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke outillage en meetinstrumenten. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Beroepsinhoudelijke vereninging
De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is al ruim 30 jaar dé beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland. De NVMT is erkend door de landelijke beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Onze leden zijn master-opgeleid en houden hun vakkennis en kunde voortdurend op peil door bij- en nascholing. Hierdoor zijn ze op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en behandelwijzen.

Leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF. Meer informatie Meer informatie vind u op de pagina’s ‘Veelgestelde vragen‘ en ‘Literatuur over evidentie en kosteneffectiviteit van Manuele Therapie‘.

Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?
Fysiotherapie (of kinesitherapie) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens (spieren, banden, kapsel, gewrichten, zenuwen).

Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen, gewrichtsmobilisaties of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, gewrichtsmobilisaties, massagetherapie, fysische therapie en adviseren en informeren.

Voor wie?
Fysiotherapie is gericht op het verbeterd functioneren (bewegen) van (deel)gebieden van het lichaam, pijn verminderen, maar ook het optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening. De therapie is gericht op het optimaal functioneren tijdens algemeen dagelijkse activiteiten, werk, sport en hobby’s.

Wat kunt u verwachten?
De fysiotherapeut doet een anamnese, (vraaggesprek) lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.